1. Посочете верния отговор:
Ентусиазъмът
Алтруизмът
Сантиментализъма
Сарказъмът
2. Посочете верните отговори:
Алеко Константинов - Щастливецът
Владимир Димитров - Майсторът
Владимир Димитров - Майстора
Васил Левски - Апостолът
Васил Левски - Апостола
3. Посочете вярното изречение: Аз ще бъда най-силния в това състезание
Онзи непрокопсаник, Цоновия син, тръгнал да гони кошутата
Той беше най-прочутият майстор на каруци.