Rövarspråk-Translator

Skriv in en text på vanlig svenska, klicka på translate och få det översatt till rövarspråket