The output Element

می توانید مقدار جمع این دو عدد را به راحتی پیدا کنید

0 100 + =

هشدار: این قابلیت در Edge 12 و IE و مرورگر های قدیمی پشتیبانی نمی شود